Omgevingswet

In 2011 kondigde de rijksoverheid een omvangrijke operatie aan. Stroomlijning van een groot aantal wetten met elk een eigen ‘gebruiksaanwijzing’ en ‘onderhoudsdienst’ naar één grote nieuwe wet. Een volledig geïntegreerd systeem dat ook nog eens het omgevingsrecht moet vereenvoudigen. Maar eerst nog even wennen aan nieuwe termen.


Nieuwe begrippen

Wennen, want begrippen waaraan we inmiddels gewend zijn, zullen gaan veranderen.  Bijvoorbeeld: Bestemmingsplannen worden omgevingsplannen. Bedrijven worden niet meer alleen aangeduid met de term ‘inrichting’ maar als een samenspel van ‘activiteiten’ met als belangrijkste term de milieubelastende activiteit. En er komen veel zogenoemde ‘beperkingengebieden’ in de plaats van beschermingsgebieden.

De term bestemmingsplan komt uit de Wet ruimtelijke ordening, en gaat dus verdwijnen. De term inrichting, komt uit de Wet milieubeheer en verdwijnt goeddeels. De term beschermingszone of legger komt uit de Waterwet en keert hoofdzakelijk terug onder de term beperkingengebied.

Bij het ontwerpen van de nieuwe wet, moet men gedacht hebben dat nieuwe termen zoals omgevingsplan of milieubelastende activiteit, de beste sleutel of ontsluitingsroute voor het samenvoegen van de verschillende wetten zouden zijn. Maar het zal vooral goed opletten zijn of er nog meer verandert dan alleen de naam.

Wetten die samengevoegd zijn – en deels nog worden – betreffen onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. De nieuwe wet is opgebouwd rondom een hoofdwet en uitwerking daarvan in algemene regels. Hieronder een voorbeeldweergave:

 


Veranderingen door Omgevingswet

Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in 1 Omgevingswet.

Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op? Een aantal feiten op een rij:

  • Van 26 wetten naar 1.
  • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
  • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
  • 1 wet voor de hele leefomgeving.
  • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht


Extra opletten dus

Bedrijven moeten dus voortaan opletten wanneer de term milieubelastende activiteit valt. En voor de vraag of er (extra) toestemmingen zijn vereist, moet men opletten wanneer de term beperkingengebied of beperkingengebiedactiviteit valt. Het zijn maar enkele voorbeelden. Aan de term omgevingsplan, wennen we misschien nog wel het snelste.  Alleen milieubelastende activiteiten (!) kunnen straks ook geconfronteerd worden met milieuregels in het omgevingsplan.


2021

De wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. In de tussenliggende tijd wordt de wet regelmatig uitgebreid en vinden er aanpassingen op de wet plaats.