Ingrid houtbewerking

Over Klein-Hendriks

Het gezicht achter Klein-Hendriks Advies + Mediation is Ingrid Klein-Hendriks. Een ervaren adviseur en jurist met focus. Ze heeft een gedegen kennis van de theorie en combineert dat met een frisse blik vanuit de praktijk. Als het even kan geen moeilijke zinnen of onbegrijpelijke adviezen. Bent u geholpen met juridische procedures of zijn er andere wegen te bewandelen? Creativiteit en betrokkenheid. Belangrijk is wat in uw situatie goed werkt en hoe uw belangen het beste zijn gediend.

Bekijk het gezicht achter Klein-Hendriks

Ingrid Klein-Hendriks

Eigenaar Klein-Hendriks Advies + Mediation B.V.

Normaal gesproken heeft u niet snel een advocaat of mediator nodig. Als ondernemer weet u meestal de zaken zelf goed te regelen. U weet zelf het beste wat uw onderneming nodig heeft. Of u speurt naar gratis informatie op het internet. Daar is helemaal niets mis mee.

Maar soms heeft u niet de tijd om de berg aan informatie op het internet uit te pluizen. U weet het ongeveer. Of u weet eigenlijk niet zeker of u wel over de juiste informatie beschikt. En weten dat u gelijk heeft, is weer wat anders dan gelijk krijgen. En bemiddelen terwijl u zeker bent van uw zaak, komt niet goed over.

“ Juridisch advies, bijstand en bemiddeling is mijn onderneming. “

Ondernemen is net weer wat anders dan procederen. En juridisch advies en bijstand is niet ieders onderneming. Soms is ongeveer weten niet genoeg. En soms is het beter wanneer een ander bemiddelt. Pas dan maakt u een afspraak met een advocaat of mediator.

Termen uit

Het omgevingsrecht

Heeft u met het omgevingsrecht te maken? Termen die u tegenkomt in het Omgevingsrecht:

Bestemmingsplan Omgevingsplan  BOUWEN  Exploitatieplan  Milieuvergunning  Omgevingsvergunning  EXTERNE VEILIGHEID  Brandveiligheid  Gelijkwaardigheid  MILIEU  Milieueffectrapportage  Aanwijzing monument  Bevoegd gezag  Omgevingsdienst  Veiligheidsregio  Afval  PGS  GEVAARLIJKE STOFFEN Beschikking Besluit Ontheffing Maatwerkvoorschrift  EMISSIE  Algemene wet bestuursrecht  INSPRAAK  Zienswijze  Bezwaar – Beroep – Hoger beroep  Rechtbank  RAAD VAN STATE – Handhaving – Last onder dwangsom  Last onder bestuursdwang  Bestuurlijke boete  Termijnen  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  Wet natuurbescherming  NATUUR  Wet ruimtelijke ordening  Besluit algemene regels ruimtelijk ordening (Barro)  Bouwbesluit  Besluit omgevingsrecht  Activiteitenbesluit (Barim) GELUID  Wet geluidhinder  Wet bodembescherming  Wet natuurbescherming  Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn  OMGEVINGSWET  PAS  Structuurvisie – Provinciale verordening

Ingrid Klein-Hendriks heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het Omgevingsrecht als hoofdrechtsgebied geregisteerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Overige informatie

Wilt u vrijblijvend een afspraak? Dit kan alleen tijdens kantoortijden op woensdag of vrijdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur. Klein-Hendriks Advies + Mediation werkt uitsluitend op afspraak.