Ingrid houtbewerking

Over Klein-Hendriks

Het gezicht achter Klein-Hendriks Advocatuur + Mediation is Ingrid Klein-Hendriks. Een ervaren advocaat met focus. Ze heeft een gedegen kennis van de theorie en combineert dat met een frisse blik vanuit de praktijk. Als het even kan geen moeilijke zinnen of onbegrijpelijke adviezen. Bent u geholpen met juridische procedures of zijn er andere wegen te bewandelen? Creativiteit en betrokkenheid. Belangrijk is wat in uw situatie goed werkt en hoe uw belangen het beste zijn gediend.

Bekijk het gezicht achter Klein-Hendriks

Ingrid Klein-Hendriks

Eigenaar Klein-Hendriks Advocatuur + Mediation B.V.

Normaal gesproken heeft u niet snel een advocaat of mediator nodig. Als ondernemer weet u meestal de zaken zelf goed te regelen. U weet zelf het beste wat uw onderneming nodig heeft. Of u speurt naar gratis informatie op het internet. Daar is helemaal niets mis mee.

Maar soms heeft u niet de tijd om de berg aan informatie op het internet uit te pluizen. U weet het ongeveer. Of u weet eigenlijk niet zeker of u wel over de juiste informatie beschikt. En weten dat u gelijk heeft, is weer wat anders dan gelijk krijgen. En bemiddelen terwijl u zeker bent van uw zaak, komt niet goed over.

“ Juridisch advies, bijstand en bemiddeling is mijn onderneming. “

Ondernemen is net weer wat anders dan procederen. En juridisch advies en bijstand is niet ieders onderneming. Soms is ongeveer weten niet genoeg. En soms is het beter wanneer een ander bemiddelt. Pas dan maakt u een afspraak met een advocaat of mediator.

Termen uit

Het omgevingsrecht

Heeft u met het omgevingsrecht te maken? Termen die u tegenkomt in het Omgevingsrecht:

 • Bestemmingsplan
 • Omgevingsplan
 • Exploitatieplan
 • Baatbelasting
 • Leges
 • Klachten
 • Milieuvergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Zonering
 • Brandveiligheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Milieueffectrapportage
 • Aanwijzing monument
 • Subsidie
 • Bevoegd gezag
 • Omgevingsdienst
 • Veiligheidsregio
 • PGS
 • Aanvraag
 • Aanschrijving
 • Handhaving
 • Last onder dwangsom
 • Last onder bestuursdwang
 • Bestuurlijke boete
 • Termijnen
 • Inspraak
 • Beschikking
 • Ontwerpbesluit
 • Besluit
 • Ontheffing
 • Maatwerkvoorschrift
 • Zienswijze
 • Bezwaar
 • Beroep
 • Hoger beroep
 • Rechtbank
 • Raad van State
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet natuurbescherming
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Besluit algemene regels ruimtelijk ordening (Barro)
 • Bouwbesluit
 • Besluit omgevingsrecht
 • Activiteitenbesluit (Barim)
 • Wet geluidhinder
 • Wet bodembescherming
 • Wet natuurbescherming
 • Habitatrichtlijn
 • Vogelrichtlijn
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Omgevingswet
 • PAS
 • APV
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Beleid
 • Beleidsregels
 • Structuurvisie
 • Verordening

Overige informatie

Wilt u vrijblijvend een afspraak? Dit kan alleen tijdens kantoortijden op maandag, woensdag of vrijdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur. Klein-Hendriks Advocatuur + Mediation werkt uitsluitend op afspraak.