Rechter oordeelt: Bomenkap op 200 meter beïnvloedt leefomgeving direct

Woonachtig op ongeveer 200 meter van een bomenrij, geen direct zicht op de te kappen bomen en toch belanghebbend? Wetenschappelijk bewijs over het positieve effect van bomen op de luchtkwaliteit leidt ertoe dat een inwoner volgens de rechter belang heeft bij het behoud van de bomen. Interessant is hoe de rechtbank tot dit oordeel komt.

62 Italiaanse populieren

De inwoner uit Hees stelt bij de rechter beroep in tegen de voorgenomen kap van 62 Italiaanse populieren. Deze bomen zouden plaats moeten maken voor een verbreed fietspad. De gemeente vindt dat de inwoner helemaal geen belang heeft bij het behoud van de bomen. De inwoner woont immers op behoorlijke afstand van de bomenrij: 200 meter. ‘Niet-belanghebbend’ concludeert de gemeente en dus kan de kap van de Italiaanse populieren gewoon doorgaan. De rechter oordeelt anders: Deze inwoner moet wel als belanghebbende worden aangemerkt, ook al woont hij niet direct aan het perceel waar de bomen staan die zullen worden gekapt en heeft hij ook geen zicht op de bomen.

Wetenschappelijk rapport

De procederende inwoner wijst de rechter op een wetenschappelijk rapport uit 2006, getiteld “Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak” (alterrarapport1419). Uit dit rapport blijkt dat bomen vuile stoffen (fijn stof en ammoniak) uit de lucht verwijderen. Dicht op bronnen, zoals wegen of veehouderijbedrijven, zorgen de ‘invangende’ bomen voor een hogere concentratie van fijn stof. Bomenrijen  op 100-150 meter van de bron hebben nog steeds dit filterend effect. Bomen dempen volgens het rapport “… de windsnelheid waardoor verontreiniging met minder lucht wordt gemengd en daardoor ter plaatse in concentratie toeneemt. Dezelfde bomen verwijderen tegelijkertijd wel degelijk vuile stoffen uit de lucht. Het netto resultaat van de positieve en negatieve effecten van groenelementen is een verhoging van de concentratie op korte afstand van een bron maar een verbetering van de luchtkwaliteit voor de omgeving als geheel.”

Ook wijst de procederende inwoner op een brochure van Plant Publicity Holland en de Vhg “Bomen een verademing voor de stad“. Hieruit blijkt tot hoe ver het effect van de veranderde windsnelheid door bomenrijen reikt. Volgens de brochure filtert beplanting ook nog eens andere stoffen uit de lucht die bij de mens leiden tot gezondheidsschade en vervroegde sterfte. De betreffende inwoner ‘ontvangt’ dankzij de bomen dus gefilterde, gezondere lucht.

Gevolgen voor woon- en leefomgeving voldoende onderbouwd

Daarmee heeft de inwoner volgens de rechter zijn stelling over de filterende werking van bomen en de gevolgen van de kap van die bomen voldoende onderbouwd met rapportages van deskundigen. De gemeente heeft niets daartegen ingebracht. Volgens de rechter is de inwoner dan ook belanghebbend bij het besluit van de gemeente over de kapvergunning: “Hij ondervindt namelijk gevolgen van enige betekenis als de bomen worden gekapt.”

Wilt u de uitspraak in zijn geheel lezen? Volg dan onderstaande link.

Rechtbank Gelderland d.d. 10 augustus 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3521