Gedeeltelijk vernieuwen of veranderen

In het verleden toegestaan onder het oude bestemmingsplan, maar inmiddels niet meer? Dan kunnen er problemen ontstaan bij verbouwingen waarvoor een vergunning nodig is.

Vaak is een gedeeltelijke verbouwing of verandering nog wel mogelijk met een gewone vergunning, maar hoe bepaal je wat een gedeeltelijke verbouwing of verandering is? In elk geval is het zaak om goed te kijken naar wat het bouwplan precies omvat. Wordt volgens het bouwplan een groot deel van de gevels aangepakt, worden oude bouwmaterialen vervangen door bouwmaterialen van heel andere aard, en wordt de constructie veranderd? Dan kan dat betekenen dat een ‘gewone’ vergunning er niet in zit.

Naar aanleiding van: ABRS 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2021:2577

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haalt in deze uitspraak een andere uitspraak aan: ABRS 17 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2577. Ook in die uitspraak stond de vraag centraal of het bouwplan moest worden aangemerkt als het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van een bestaand gebouw. In deze zaak bleef de bestaande bouwconstructie in tact, maar werd deze wel verzwaard. Alle aanpassingen gezamenlijk maakten dat er geen sprake was van gedeeltelijk vernieuwen of veranderen. Het deel dat ongewijzigd in stand wordt gelaten lijkt dus substantieel te moeten zijn om nog te kunnen spreken van een ‘gedeeltelijke’ verandering.